Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Lithuanian : Books by Language

Texts with language specifed as Lithuanianrss RSS

2,236
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Gimbutienė, Marija (1921-1994)
texts

eye 59

favorite 0

comment 0

Source: http://library.lol/main/5354FD939A1DA18C0907C15343140DFE
Topic: Lituanica -- Scientia religiorum
The Library of Congress
by Nesselmann, Georg Heinrich Ferdinand, 1811-1881. [from old catalog]
texts

eye 2,050

favorite 1

comment 0

Topics: Lithuanian language, German language
University of Toronto - Robarts Library
texts

eye 9,277

favorite 1

comment 0

Vol. 1. Lithuanian-English.- Vol. 2. English-Lithuanian
Topic: Lithuanian language
University of Toronto - Robarts Library
texts

eye 13,464

favorite 1

comment 0

Vol. 1. Lithuanian-English
Topic: Lithuanian language
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Biržys, Petras (1896-1970)
texts

eye 166

favorite 0

comment 0

 
Topic: Lituanica -- Geographia humana
American Libraries
by Wilhelm Neumann , Julius Döring
texts

eye 4,071

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=7J1YNO9F3bAC&oe=UTF-8
European Libraries
by Nesselmann, G. H. F. (Georg Heinrich Ferdinand), 1811-1881
texts

eye 844

favorite 0

comment 0

xi, 555 pages 23 cm
Topics: bub_upload, Lithuanian language -- Dictionaries -- German, Lithuanian language
Source: http://books.google.com/books?id=zIgCAAAAQAAJ&hl=&source=gbs_api
The Library of Congress
by Lalis, Antanas, 1873-1960
texts

eye 4,167

favorite 1

comment 0

1. dalis. Lietuviskai-angliska.--2. dalis. Angliskai-lietuviska
Topics: Lithuanian language, English language
American Libraries
by Szlupas, John, 1861-1944. [from old catalog]
texts

eye 8,936

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topic: Lithuanians. [from old catalog]
Source: http://books.google.com/books?id=qLgTAAAAIAAJ&oe=UTF-8
  Klimas Petras, Senovės tyrimo keliai ir uždaviniai, p. 3-6 Vyskupo Valančiau akcija. 1855 m. / parengė Juozas Tumas, p. 6 Biržiška Vaclovas, Vyskupo M. Valančiaus bylos, p. 6-21 Alekna Antanas, Vyskupas Valančius ir 1863 metai, p. 22-33 Povylius Antanas, Lietuvių sąmonės kėlimas, p. 34-38 Dambrauskas Antanas, Iš Kauno kronikos [dienoraštis 1907-1908], p. 39-52 Del spaudos grąžinimo. 1898 m. Mosėdžio vikaro J. Tumo akcija, p. 55-58 Bandymai legalizuoti draugijas. Mosėdžio...
Topic: Lituanica -- Periodica humaniora
 
Topic: Lithuania -- History (1918-1940)
California Digital Library
by Bender, Harold H. (Harold Herman), b. 1882
texts

eye 6,892

favorite 2

comment 0

Topics: Lithuanian language -- Etymology, Lithuanian language -- German
Public Library of India
by Elwin, Verrier
texts

eye 190

favorite 0

comment 0

From the collection of the esteemed Archaeological Survey of India as maintained at the Indira Gandhi National Centre for the Arts. Place of publication of this book: London
Topics: Hindi literature, Hindi fiction, short stories, DLI Top-Up
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Kirkor, Adam Honory / Kirkoras, Adomas, Honoris / Киркор, Адам Гоноры (1818-1886)
texts

eye 214

favorite 0

comment 0

 Source: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=11619D1EF71889CB4E2F43C6EBA5241B
Topic: Lituanica -- Geographia humana
University of Toronto - Robarts Library
by Leskien, August, 1840-1916, ed; Brugmann, Karl, 1849-1919
texts

eye 2,872

favorite 1

comment 0

Texts of parts 1 and 2 in Lithuanian
Topics: Folk songs, Lithuanian, Fairy tales, Lithuanian, Lithuanian literature
 
Topics: Lithuania -- History (1795-1918), Lithuanian autobiographical writings
[Biržiška Vaclovas], Darbą pradedant Biržiška Vaclovas], Dr. Jonas Basanavičius [Biržiška Vaclovas], Lietuvių bibliografijos reikalu Lietuvos kultūros turtų iš Rusijos grąžinimas [Biržiška Mykolas], Lietuvių periodinė spauda Želigovskio valdžioje Baudžiamasis statutas ir autorių teisės Kritika Bibliografija Literatūros naujienos ir kronika Lietuviai svetimomis kalbomis Lituanica svetimomis kalbomis Rusų cenzūros uždrausti lietuvių apie Lietuvą ir Lietuvoje...
Topics: Lituanica -- Bibliografia, Lituanica -- Periodica humaniora
University of Toronto - Robarts Library
by Damijonaitis, Juozapas, 1871-1926
texts

eye 800

favorite 1

comment 0

26
Topics: Lithuanian language, Lithuanian language
 
Topic: Lithuania -- History (1918-1940)
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Būčys, Pranciškus Petras (1872–1951)
texts

eye 101

favorite 0

comment 0

 
Topic: Lituanica -- Theologia Christiana
Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys = Epe Lithuania : sumptibus Ordinis Philologorum Universitatis Lituaniensis edita  Būga Kazimieras, Lietuvių įsikūrimas šių dienų Lietuvoje Gerullis Jurgis, Kęstutis Prūsų atmintyje Wijk Nicolaas van, Das Gesetz De Saussures im Altpreussischen Булаховский Леонид, Из Baltica в русской лингвистической литературе (1914-1922) Yčas Jonas, Adalbert Bezzenberger Yčas Jonas, Bezzenbergeris ir...
Topic: Lituanica -- Periodica humaniora
University of Toronto - Robarts Library
texts

eye 5,753

favorite 5

comment 0

Vol. 1. Lithuanian-English.- Vol. 2. English-Lithuanian
Topic: Lithuanian language
26
Topic: Lithuanian language
American Libraries
texts

eye 3,458

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Folk songs, Lithuanian, Fairy tales -- Lithuania, Lithuanian language, Lithuanian language --...
Source: http://books.google.com/books?id=eXcU0hC2FeAC&oe=UTF-8
Jablonskis Jonas, Kun. Kazimiero Jauniaus Lietuvių kalbos gramatika, p.317-328 Biržiška Mykolas, Iš D. Poškos raštų, p.329-374 Biržiška Mykolas, Delei L. Ivinskio 'Aitvaro', p.375-383 Yčas Jonas, Žiupsnys žinių apie Žalgirio mūšį, p.383-404 Reitelaitis Jonas, Gudelių parapijos monografija, p.405-431 Grinius Kazys, Apie botanikos organografijos lietuviškąją terminiją, p.431-443 Iš Lietuvių mokslo draugijos kronikos, p.444-454 Lietuvių mokslo draugijos nariai 1912/13 m.,...
Topic: Lituanica -- Periodica humaniora
University of Illinois Urbana-Champaign
texts

eye 1,130

favorite 0

comment 0

Continued in 1953 with same title published in Brooklyn, N.Y
PIMS - University of Toronto
by Leskien, August, 1840-1916, ed; Brugmann, Karl, 1849-1919
texts

eye 1,837

favorite 1

comment 0

Texts of parts 1 and 2 in Lithuanian
Topics: Folk songs, Lithuanian, Fairy tales, Lithuanian, Lithuanian literature
L069 Loeb Classical Library
Topics: Latin, Greek, Classics, Loeb
European Libraries
by Quintus Horatius Flaccus, Publius Vergilius Maro
texts

eye 1,414

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=ViFgxkqLz-QC&oe=UTF-8
The Library of Congress
by Lalis, Antanas, 1873-1960
texts

eye 3,938

favorite 1

comment 0

Added t.-p. in English
Topics: Lithuanian language, English language
The Library of Congress
by Lalis, Antanas, 1873-1960
texts

eye 5,459

favorite 1

comment 0

Added t.p. in English
Topics: Lithuanian language, English language
Boston Public Library
texts

eye 814

favorite 2

comment 0

Topics: Cooking, Lithuanian, Cooking, Table setting and decoration
Folkscanomy: A Library of Books
by Victorian Vault
texts

eye 634

favorite 3

comment 0

Translated by  William  Beloe
Topics: Mutiny, Holy Bible, Christ, Jesus, Christian, Napoléon Bonaparte, French Revolution, Hundred Days,...
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Biržys, Petras (1896-1970)
texts

eye 56

favorite 0

comment 0

 
Topic: Lituanica -- Geographia humana
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Jordanes / Jordanas (485-551); Gerliakienė, Veronika; Alekna, Darius
texts

eye 56

favorite 0

comment 0

Iš lotynų kalbos vertė Veronika Gerliakienė ; įvadą, lotyniško teksto redakciją ir komentarus parengė Darius Alekna. Source: http://library.lol/main/78E31CFE0DCFA4F5084E50CE41D54A19
Topics: Lituanica -- Res classicae, Lituanica -- Translationes
[Biržiška Vaclovas], Nuo redakcijos Biržiška Vaclovas, Tarptautinis spaudiniais apsimainymas Biržiška Vaclovas, Autorių teisės Lietuvoje Biržiška Vaclovas, 'Spaudos įstatymo' pakeitimo projektas Gudaitis, G.H.F. Nesselmann'o lietuvių dainos Gaučys Povilas, Esamoji literatūra Kaune dainų srity Galaunė Povilas, Lapelis iš vieno knygyno istorijos Biržiška Vaclovas, Uždraustų raštų rinkimas Biržiška Vaclovas, Slapyvardžiai Recenzijos Bibliografija Literatūros naujienos ir...
Topics: Lituanica -- Periodica humaniora, Lituanica -- Bibliografia
European Libraries
texts

eye 3,437

favorite 0

comment 1

Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
( 1 reviews )
Source: http://books.google.com/books?id=l6ECAAAAQAAJ&oe=UTF-8
PIMS - University of Toronto
by Russia. Ministerstvo narodnogo prosveshcheniia. Vilenski uchebny okrug
texts

eye 1,603

favorite 0

comment 0

Vol. 5 contains index to v.1-4
The Library of Congress
by Adomaitis, Juozas, 1859-1922. [from old catalog]
texts

eye 872

favorite 0

comment 0

Topic: Astronomy
 
Topic: Lituanica -- Medicina
 
Topic: Lithuania -- History (1918-1940)
Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Bible, Bible, Bible, Bible, Bible, Bible, Lithuanian language, German language, Lithuanian...
Source: http://books.google.com/books?id=wxcJAAAAQAAJ&oe=UTF-8
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Būga, Kazimieras (1879–1924)
texts

eye 352

favorite 0

comment 0

 
Topic: Lituanica -- Linguistica
 Source: http://libgen.rs/book/index.php?md5=2B95D2394659EC5867ABD6BDC822B137
Topics: Lituanica -- Bibliografia, Lituanica -- Litterae, Lituanica -- Historiographia de saeculum XX
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Marcus Aurelius Antoninus / Markas Aurelijus (121-180); Ulčinaitė, Eugenija
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

Iš senosios graikų kalbos vertė Eugenija Ulčinaitė Source: http://library.lol/main/13A242C613D958722623C44287D28661
Topics: Lituanica -- Res classicae, Lituanica -- Translationes
The Library of Congress
by Boczkauskas, D. T., tr
texts

eye 974

favorite 1

comment 0

Topics: Magic, Spiritualism
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Rėklaitis, Kazimieras (1887-1962)
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Centrinis marijonų archyvas Romoje, K. Rėklaičio bylų sankaupa
Topics: Lithuania -- History (1795-1918), Lithuania -- History (1918-1940), Lithuanian autobiographical...
 
Topics: Lituanica -- Bibliografia, Lituanica -- Athenaei & universitatis
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Rėklaitis, Kazimieras (1887-1962)
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Centrinis marijonų archyvas Romoje, K. Rėklaičio bylų sankaupoje
Topics: Lithuania -- History (1795-1918), Lithuanian autobiographical writings
Topics: manualzz, manuals, Samsung, UM, 3159898, hu, Felhaszn&aacute, l&oacute, i kézik&ouml,...
European Libraries
texts

eye 1,196

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=EMADAAAAQAAJ&oe=UTF-8
Basanavičius Jonas, Levas lietuvių pasakose bei dainose ir prygiškai-trakiškoje dailoje. Folkloriškai-archailogiška studija I, p.1-70 Basanavičius Jonas, Meška - lokis – lušis, p.70-75. Basanavičius Jonas, Keli lietuvių vardai ir etymologijos, p.76-82 Būga Kazimieras, Pavardžių priesaga -eikia- ir -eiko-, p.82-84 [Daugėla Dmitrijus], Liudvikas Adomas Jucevičius. Lietuvos etnograpas, p.84-88. Basanavičius Jonas, Baudžiava Lietuvoje. Historiškai-kultūriška studija I....
Topic: Lituanica -- Periodica humaniora
Books to Borrow
by Venclova, Tomas, 1937-
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

333 pages : 22 cm
Topics: Vilnius (Lithuania) -- Biography, Vilnius (Lithuania) -- History, Lithuania -- Vilnius, Litwa --...
American Libraries
texts

eye 2,870

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of the University of California and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=hPY-AAAAIAAJ&oe=UTF-8
Source: http://library.lol/main/5DF182744F0E026C6798EDB763DB6353
Topics: Lituanica -- Athenaei & universitatis, Lituanica -- Medicina
Super Nintendo Manuals
texts

eye 232

favorite 0

comment 0

Plok! US SNES Manual
Topics: SNES Manual, Game Manual, SNES, Super Nintendo
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Daukantas, Simonas (1793-1864)
texts

eye 71

favorite 1

comment 0

 
Topics: Lituanica -- Historiographia de saeculum XIX, Lithuania -- History (1200-1569)
  Dovydaitis Pranas, Filosofijos kilmė, jos sąvoka, darbo sritys ir uždaviniai, p. 1-7. Kuraitis Pranas, Filosofijos supratimas ir jos santykiai su kitais mokslais, p. 8-17. Šalkauskis Stasys, Filosofija ir mūsų gyvenimas, p. 18-26. Dovydaitis Pranas, Ar esama tautinės filosofijos?, p. 27-40 Kuraitis Pranas, Jausmo religija, p. 41-48 Mykolaitis Vincas, Grožio ir meno kuriamosios dailės reikšmė, p.49-63. Kuraitis Pranas, Per Kantą į Nyčę, p. 64-71. Dovydaitis Pranas, Gamtos...
Topics: Lituanica -- Periodica humaniora, Lituanica -- Philosophia
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Būčys, Pranciškus Petras (1872-1951)
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

 
Topics: Lithuanian autobiographical writings, Lithuania -- History (1795-1918), Lithuania -- History...
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Voldemaras, Augustinas (1883-1942)
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

 
Topic: Lithuania -- History (1918-1940)
University of Toronto - Robarts Library
by Landsbergis, Algirdas, 1924-; Ltas, Leonas; Mekas, Adolfas, 1925-; Mekas, Jonas, 1922-
texts

eye 564

favorite 0

comment 0

52
Topic: Short stories, Lithuanian
American Libraries
by Irwin, Will, 1873-1948; Račkauskas, V. K., tr
texts

eye 211

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of the University of Wisconsin - Madison and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: War, World War, 1914-1918
Source: http://books.google.com/books?id=FVpMAAAAMAAJ&oe=UTF-8
Books to Borrow
texts

eye 13

favorite 2

comment 0

799 p. : 24 cm
Topics: English language -- Dictionaries -- Lithuanian, Lithuanian language -- Dictionaries -- English
The Library of Congress
by Army Language School (U.S.)
texts

eye 92

favorite 1

comment 0

30 p. 27 cm
Topics: Military art and science -- Dictionaries, English language -- Dictionaries -- Lithuanian
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Šalkauskis, Stasys (1886-1941)
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Source: http://libgen.rs/book/index.php?md5=1087EE5BA0AACDDCBB7E05F65968BC57
Topic: Lituanica -- Paedagogia
Kn. 1: Römeris Mykolas, Trečiasis tarptautinis sociologijos kongresas Romoje, p. 1-14 (1925) Kn. 2: Leonas Petras, Dėl vieno įstatymų aiškinimo, p. 15-22 (1925) Kn. 3: Rimka Albinas, Lietuvos prekybos santykiai ligi unijos su Lenkais, p. 23-86 Kn. 4: Janulaitis Augustinas, Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI-XVIII amž. (1927) Kn. 5: Baloghas Elemeris, Teisinė pralaikėjimo palūkanų prigimtis (1928) Kn. 6: Gummerus Herman, Piniginio ūkio kilimas senovės Romoje (1928)
Topics: Lituanica -- Ius, Lituanica -- Oeconomia
Folkscanomy Science: Books of a Scientific Nature
by Sezemanas, Vosylius / Sesemann, Vasily (1884-1963)
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Source: http://libgen.rs/book/index.php?md5=11942B1D499BF08F5A51450BB63D0C6C
Topic: Lituanica -- Philosophia
The Library of Congress
by Clevelando lietuvišku̜ draugysčiu̜ sa̜ryšis
texts

eye 346

favorite 0

comment 0

Topic: Lithuanians
52
American Libraries
by Bezzenberger, Adalbert, 1851-1922
texts

eye 3,293

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Topics: Lithuanian language -- History, Latvian language -- History, Latvian language, Lithuanian language
Source: http://books.google.com/books?id=DsshAAAAMAAJ&oe=UTF-8
European Libraries
texts

eye 1,875

favorite 0

comment 0

Book digitized by Google from the library of Oxford University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Source: http://books.google.com/books?id=V8ADAAAAQAAJ&oe=UTF-8
 
Topic: Lithuania -- History (1795-1918)
Folkscanomy History: Books of a Historical Nature
by Škirpa, Kazys (1895-1979)
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

 
Topics: Lithuania -- History (1918-1940), Lithuanian autobiographical writings
 
Topic: Lituanica -- Agricultura